วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ผอ.สงวน อินทรารักษ์ ประธานสมาพันธ์ครูนราธิวาส: ครูต้องเป็นครู สู้วิกฤติดับแสงเทียนชายแดนใต้

อับดุลรอมัน ไซละมุ

bungarayanews


ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ก่อผลกระทบกับผู้บริสุทธิ์ในวงกว้าง และหลากหลายกลุ่ม แต่กลุ่มที่ได้รับผลต่อเนื่องรุนแรงมายาวนานคือกลุ่มแม่พิมพ์ของชาติ หรือ บุคคลากรในวิชาชีพครูที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความสูญเสียกระทั่งรวบรวมเป็นสถิติบ่งบอกนัยอะไรหลายอย่างที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวง หวาดหวั่น และความกลัว จนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติของเหล่าครูอย่างยิ่ง

อนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรถ้าแม่พิมพ์ของชาติไม่สามารถที่ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์

ต่อปัญหาครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบ ศูนย์ข่าวอามาน ชมรมสื่อสันติภาพได้จัดเวทีระดมสมอง “ครูใต้ – แสงเทียนกลางพายุไฟ: บาดแผล ผลกระทบ และทางออก” ร่วมกับสมาพันธ์ครูจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา

‘ผอ.สงวน อินทรารักษ์’ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดนราธิวาส ได้แสดงทัศนะที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งต่อทางออกของปัญหาครูใต้ หลักการ ‘ครูต้องเป็นครู’ คือนัยยะอันสำคัญที่จะส่งผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


เผยแพร่: amannews.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น