วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แนะนำหน่อย


ผมนายอับดุลรอมัน ไซละมุ

ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา จบประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านกาลูปัง จบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลาเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเมื่อปี 2549 ณ ตอนนี้ก็ยังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่อีกทั้งๆที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันจบกันหมดแล้ว แต่ไม่เป็นไร ผมยึดหลักคำพูดของผู้เฒ่าผู้แก่ว่า เจ้าจงเรียนให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ แป้ว!!!!!! เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนละกันไปละ...

1 ความคิดเห็น: