วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เสียงสะท้อนจากชายแดนใต้ บทเรียนการแก้ปัญหาความรุนแรงที่ควรจดจำ

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

หมายเหตุ: บันทึกการถอดเทปรายการฝ่าวิกฤตการเมืองไทยที่กำลังจะเผยแพร่ทางทีวีไทยเร็วๆ นี้ โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ อ.ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะหา จังหวัดยะลา ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) อ.อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง อดีตกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) และคุณละม้าย มานะการ ตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี อ.ฮาฟิส สาและ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทางกองบรรณาธิการ deepsoutwatch.org เห็นว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการเมืองในขณะนี้ที่สามารถสะท้อนบทเรียนความขัดแย้งกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างน่าสนใจ จึงนำมาเผยแพร่เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น