วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

อานาซีด “ร้อยสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องชายแดนใต้”

อับดุลรอมัน ไซละมุ, อารีเพ็น เหย๊ะ
กลุ่มบูหงารายา

จากการรามตัวกันเป็นกลุ่มชมรมอานาซีดหรือ kumpulan anasyid ของเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนมาถึงการจัดโครงการแข่งขันการขับร้องบทเพลงอานาซีดของกลุ่มเยาวชนใน 3 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ภายใต้โครงการ “ร้อยสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องชายแดนใต้”เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม เซคดาวุด อัลฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การจัดงานในครั้งนี้ทางผู้จัดนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นความหวังของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม อีกทั่งยังสามารถให้เยาวชนนั้นได้เรียนรู้ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาของเยาวชนในการดำเนินชีวิต การเข้าร่วมในสังคม เพราะเยาวชนเหล่านั้นมีศักยภาพ มีพลังอันบริสุทธิ์ที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี


เผยแพร่: amannews.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น